Være med i Nasjonalballetten?


Nasjonalballetten søker mannlige statister til reprisen av balletten Manon. Skal ikke danse.

Balletten har 3 akter og 2 pauser, og statistene medvirker i 1. og 3. akt.

Forestillingene vises på hovedscenen i Operaen.

Prøvesalsprøver for statister er planlagt:

25.09 kl. 17:00-19:00

27.09 kl. 17:00-19:00

Sceneprøvene for statister er planlagt:

05.10 kl. 11:00-16:00

08.10 kl. 12:00-17:00

09.10 kl. 18:00-22:00

10.10 kl. 11:00-14:00

11.10 kl. 11:00-17:00

12.10 kl. 11:00-14:00 GP

Forestillinger er planlagt:

13.10 kl. 18:00

16.10 kl. 19:00

18.10 kl. 19:00

20.10 kl. 13:00

22.10 kl. 19:00

24.10 kl. 19:00

26.10 kl. 19:00

31.10 kl. 19:00

01.11 kl. 19:00

Honoraret er 550.- pr. prøve og 600,- pr forestilling.

Ta kontakt på lars.kolstad@nasjonalballetten.no om du er interessert!