Asker 20.6


Vi søker statister mellom 18-70 år til reklameopptak i ASKER onsdag 20. juni fra kl. 08:00-18:00!

Honorert med 1.000,-

Send oppdatert bilde og kontaktinformasjon til registrering@eckerbomcasting.com! Merk mail med «statistoppdrag 20. juni». Aktører må være tilgjengelige i hele tidsrommet. Kun aktuelle aktører kontaktes.